Zentel (albendazol) – zaw. doustna

Co to jest Zentel?

Lek przeciwpasożytniczy, stosowany w zarażeniach robakami obłymi i robakami płaskimi.

Co zawiera i jak działa Zentel?

Substancją czynną preparatu jest albendazol, lek przeciwpasożytniczy działający na robaki obłe i płaskie. Działa na jaja, larwy i dorosłe postaci pasożytów jelitowych. Uniemożliwia polimeryzację tubuliny, co nieodwracalnie zaburza przyswajanie glukozy przez pasożyty, powodując ich obumieranie z powodu braku związków energetycznych. Po podaniu doustnym w niewielkim stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego (do 5%). Wchłonięta część podlega szybkiemu przekształceniu w wątrobie do metabolitu, który wykazuje działanie przeciwrobacze. Wchłanianie zwiększa się około 5-krotnie, jeżeli lek przyjmowany jest z pokarmem o dużej zawartości tłuszczu.

Kiedy stosować Zentel?

Preparat jest wskazany w leczeniu zarażeń pasożytniczych, wywołanych przez robaki wrażliwe na albendazol, takie jak: owsiki, glista ludzka, tęgoryjec dwunastnicy, tęgoryjec amerykański, węgorek jelitowy, włosogłówka, tasiemiec.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować preparatu u kobiet w ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zentel?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Aby uniknąć zastosowania preparatu we wczesnym okresie ciąży, u kobiet w wieku rozrodczym lekarz zaleci ograniczenie stosowania leku do pierwszych 7 dni po wystąpieniu menstruacji lub po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego. Leczenie albendazolem może ujawnić wągrzycę ośrodkowego układu nerwowego, wcześniej przebiegającą bezobjawowo; objawy neurologiczne (drgawki, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, objawy ogniskowe) mogą pojawić się wkrótce po leczeniu i konieczne może być natychmiastowe rozpoczęcie podawania leków przeciwdrgawkowych i steroidów. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci tabletek zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu; · preparat w postaci tabletek zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować wystąpienie reakcji alergicznych; · preparat w postaci zawiesiny doustnej zawiera kwas benzoesowy, który może powodować podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Zentel

Preparat ma postać zawiesiny doustnej lub tabletek i przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 2. roku życia: Owsica, glistnica, zarażenie tęgoryjcem dwunastnicy, tęgoryjcem amerykańskim lub włosogłówką ludzką: jednorazowo 400 mg. Tasiemczyca, zarażenie węgorkiem jelitowym: 400 mg 1 raz na dobę przez 3 kolejne dni. Jeżeli leczenie nie będzie skuteczne lekarz może zalecić powtórzenie leczenia po 3 tygodniach. W przypadku zaburzeń czynności wątroby lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań lub szczególne postępowanie. Szczególną ostrożność należy zachować stosując preparat u osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia) z zaburzeniami czynności wątroby. Tabletkę można połknąć popijając wodą; można też rozkruszyć, rozgryźć lub żuć, popijając niewielką ilością wodą. U dzieci i osób, które mogą mieć trudności z połknięciem tabletki, zaleca się stosowanie preparatu w postaci zawiesiny doustnej.

Czy można stosować Zentel w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie stosować preparatu w okresie ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży ani w okresie karmienia piersią. Aby uniknąć zastosowania preparatu we wczesnym okresie ciąży, u kobiet w wieku rozrodczym lekarz zaleci ograniczenie stosowania leku do pierwszych 7 dni po wystąpieniu menstruacji lub po uzyskaniu ujemnego testu ciążowego.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W trakcie jednoczesnego stosowania deksametazonu, prazykwantelu lub cymetydyny zwiększa się stężenie substancji czynnej preparatu (albendazolu) we krwi. Rytonawir, fenytoina, karbamazepina oraz fenobarbital mogą zmniejszać stężenia aktywnego metabolitu albendazolu we krwi; znaczenie tej interakcji jest nieznane, jednak skuteczność leku w leczeniu zarażeń układowych może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku konieczna jest kontrola skuteczności leczenia. W razie konieczności lekarz odpowiednio zmodyfikuje dawkowanie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Zentel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat rzadko powoduje wystąpienia działań niepożądanych. Możliwe: bóle i zawroty głowy, bóle brzucha (w tym ból w nadbrzuszu), nudności, wymioty, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona i rumień wielopostaciowy.