Zinnat (cefuroksym (aksetyl cefuroksymu)) – gran. do sporz. zaw. doustnej

Co to jest Zinnat?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Zinnat?

Substancją czynną preparatu jest cefuroksym. W postaci doustnej preparatu zawarta jest jego nieaktywna biologicznie postać, z której w jelitach uwalnia się aktywny cefuroksym. Jest to antybiotyk z grupy cefalosporyn () zaliczany do II generacji tych antybiotyków. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Ze względu na strukturę chemiczną cefuroksym zaliczany jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków. Cefuroksym jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania bakteriobójczego, bardziej opornym na działanie bakteryjnych beta-laktamaz niż cefalosporyny I generacji. Stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, moczowych, tkanek miękkich oraz w leczeniu boreliozy.

Kiedy stosować Zinnat?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń o lekkim i średnio ciężkim przebiegu wywołanych przez wrażliwe na cefuroksym bakterie u dorosłych i dzieci powyżej 3. miesiąca życia: · ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków · bakteryjne zapalenie zatok przynosowych · ostre zapalenie ucha środkowego · zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli · zapalenie pęcherza moczowego · odmiedniczkowe zapalenie nerek · wczesne stadium boreliozy · niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy cefalosporyn albo jeśli w przeszłości wystąpiła u Ciebie ciężka reakcja nadwrażliwości na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

Dawkowanie preparatu Zinnat

Preparat ma postać tabletek powlekanych lub granulatu do sporządzania zawiesiny. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli i dzieci po 12. roku życia o masie ciała większej lub równej 40 kg.: Ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: 250 mg 2 razy na dobę. Ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 500 mg 2 razy na dobę. Borelioza: 500 mg dwa razy na dobę (przez 10 do 21 dni ) Dzieci (które potrafią połykać tabletki) o masie ciała poniżej 40 kg: Ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych: 10 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 125 mg 2 razy na dobę. Zapalenie ucha środkowego, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, cięższe zakażenia u dzieci powyżej 5. roku życia: 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2 razy na dobę. Borelioza: 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2 razy na dobę. (przez 10 do 21 dni ) U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania. U osób z klirensem kreatyniny większym lub równym 30 ml/minutę zmiana dawkowania nie jest konieczna; w przypadku klirensu kreatyniny 10–29 ml/minutę zalecaną dawkę podawać co 24 godziny, natomiast poniżej 10 ml/minutę – co 48 godziny. Osobom poddawanym hemodializie kolejną dawkę należy podać po zakończeniu hemodializy. Sposób podawania leku: Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością wody. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich łamać ani ich kruszyć. Lekarz określi czas trwania leczenia.

Czy można stosować Zinnat w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza jest to absolutnie konieczne. Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek; cefuroksym przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz: · leki zobojętniające sok żołądkowy · złożone doustne środki antykoncepcyjne · doustne leki przeciwzakrzepowe · probenecyd · leki moczopędne (np. furosemid). Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać wchłanianie preparatu. Preparat może zmieniać skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, co powoduje zmniejszenie wchłaniania pochodnych estrogenu i osłabienie działania doustnych środków antykoncepcyjnych, które je zawierają. Równoległe stosowanie doustnych laków przeciwzakrzepowych może prowadzić do wzrostu wartości współczynnika INR. Probenecyd może powodować znaczne zwiększenie stężenia preparatu, nalezy zachować ostrożność. Równoległe stosowanie silnie działających leków moczopędnych może wywierać niekorzystny wpływ na czynność nerek. Osoby z nadwrażliwością na penicyliny mogą być także uczulone na cefalosporyny (krzyżowa reakcja alergiczna). Wpływ cefuroksymu na wyniki badań laboratoryjnych: Preparat może powodować fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (także u noworodków matek, które były leczone cefalosporynami). Cefuroksym może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy we krwi i w moczu. W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu cefuroksymu.