Zofran (ondansetron) – czopki

Co to jest Zofran?

Lek stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom i w leczeniu nudności i wymiotów związanych z chemioterapią oraz radioterapią nowotworów lub okresem pooperacyjnym.

Co zawiera i jak działa Zofran?

Substancją czynną preparatu jest ondansetron. Ondansetron stosowany jest w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w ich objawowym leczeniu. Ondansetron ogranicza działanie serotoniny (inna nazwa serotoniny to 5-hydroksytryptamina, w skrócie 5-HT) naturalnie występującej w układzie pokarmowym, nerwowym oraz w płytkach krwi substancji o wielorakim działaniu, która może powodować odruch wymiotny. Ondansetron wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3, znajdujące się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ten sposób uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę. Promieniowanie jonizujące (radioterapia) oraz cytostatyki (chemioterapia) mogą powodować uwalnianie serotoniny w jelicie cienkim zapoczątkowując tym samym odruch wymiotny w konsekwencji pobudzenia receptorów serotoninowych 5-HT3 dośrodkowych włókien nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu błędnego może także wywołać pobudzenie ośrodkowe prowadzące do wymiotów. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego. Po podaniu doustnym ondansetron szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 90 minutach po doustnym podaniu dawki 8 mg. Po podaniu doodbytniczym (czopki) stężenie maksymalne występuje po 6 godzinach, a po podaniu domięśniowym po ok. 10 minutach. Ondansetron metabolizowany jest w wątrobie; u osób z ciężką niewydolnością wątroby okres biologicznego półtrwania leku ulega znacznemu wydłużeniu oraz zwiększa się dostępność biologiczna postaci wchłanianych z przewodu pokarmowego skutkiem zmniejszenia metabolizmu podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Kiedy stosować Zofran?

Preparat jest wskazany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią i radioterapią nowotworów oraz w ich hamowaniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z apomorfiną.

Dawkowanie preparatu Zofran

Preparat ma postać czopków do stosowania doodbytniczego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Nudności oraz wymioty wywołane chemioterapią lub radioterapią: · w przypadku chemioterapii o umiarkowanym działaniu wymiotnym lub radioterapii wywołującej wymioty stosuje się doodbytniczo 16 mg 1.–2. godziny przed rozpoczęciem chemioterapii; lekarz może również zalecić stosowanie leku w postaciach doustnych, dożylnych lub domięśniowych · w przypadku chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym: wywołującej wymioty stosuje się doodbytniczo 16 mg 1.–2. godziny przed rozpoczęciem chemioterapii; lekarz może również zalecić podania dożylne lub domięśniowe · w zapobieganiu nudnościom i wymiotom opóźnionym lub przedłużonym związanym ze stosowaniem chemioterapii o umiarkowanym lub silnym działaniu wymiotnym albo radioterapii zaleca się zastosowanie preparatu 24 godziny po rozpoczęciu leczenia i kontynuowanie stosowania do 5 dni w dawce 16 mg 1 raz na dobę; lekarz może również zalecić podawanie preparatu w postaciach doustnych. Dzieci po 6. miesiącu życia i młodzież: nie zaleca się stosowania preparatu w postaci czopków doodbytniczych w tej grupie wiekowej; lekarz może zalecić stosowanie preparatu w innych postaciach. U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych i dlatego w tym przypadku zalecane jest stosowanie preparatu w innych postaciach.

Czy można stosować Zofran w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie stosować preparatu w okresie karmienia piersią; ondansetron przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Leki silnie zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi. Preparat może zmniejszać przeciwbólowe działanie tramadolu. Stosowanie preparatu z apomorfiną jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego i utraty przytomności. Leki mogące wydłużać odstęp QT w zapisie EKG (np. niektóre leki przeciwarytmiczne, pochodne chinolonów, niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne, inne) stosowane z preparatem mogą powodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT. Należy zachować szczególną ostrożność. Równoległe stosowanie preparatu i leków o działaniu toksycznym na serce (np. antracyklin) może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.